Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 10/5/2017

 

Chính sách bảo mật ("Chính sách") là một tài liệu ràng buộc cùng với Điều khoản sử dụng tương ứng và Quy chế hoạt động (gọi chung là "Điều khoản"). Các từ viết hoa chữ cái đầu trong Chính sách này sẽ có cùng một ý nghĩa trong Điều khoản trừ khi có quy định khác của Trang web.

 

Chính sách này sẽ ràng buộc tất cả Người dùng và Khách truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ bao gồm các dịch vụ được cung cấp bởi Người dùng. Trong trường hợp có Người dùng hoặc Khách truy cập không muốn bị ràng buộc bởi Chính sách này thì Người dùng và Khách truy cập đó không truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Chính sách này chỉ chi phối việc thu thập và sử dụng thông tin của Người dùng và Khách truy cập bởi Công ty thông qua Trang web và không chi phối việc thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc tiết lộ thông tin của bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn cho Người dùng, Khách truy cập và các công ty quảng cáo khác. Các quy định của Điều khoản mà có thể áp dụng phù hợp ở bất cứ đâu, được đưa vào Chính sách này bằng các tham chiếu cụ thể.

 

Chính sách này sẽ đưa ra các điều khoản và điều kiện mà theo đó Công ty sẽ thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin được cung cấp bởi hoặc thu được từ Bạn bao gồm cả thông tin thu thập được từ các bên thứ ba chẳng hạn như các phân tích và phần mềm tương tự khác làm việc cho Trang web.

 

Tất cả các tài liệu tham khảo cho Bạn, của Bạn, bản thân Bạn sẽ là tài liệu tham khảo cho Người dùng và Khách truy cập. Nếu Bạn tiếp tục truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Trong trường hợp Bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về Chính sách này, Bạn nên đặt câu hỏi sớm, bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc thiếu kiến thức hoặc nhận thức chậm vào thời gian sau đó sẽ không được giải quyết.

 

Sàn Giao Dịch Hosiana luôn cam kết tuân thủ các quy định bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo Nghị Định 72/2013/ND-CP và các quy định pháp luật liên quan khác.

 

1. Mục đích thu thập thông tin

 

- Sàn Giao Dịch Hosiana luôn tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Truy Cập

 

- Các thông tin được thu thập bởi Sàn Giao Dịch Hosiana cho mục đích đăng ký Khách Truy Cập bao gồm: tên, tên đệm, họ, email, giới tính, ngày sinh, số điện thoại.

 

- Khách Truy Cập được yêu cầu cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

 

        · Đăng ký với Sàn giao dịch

 

       · Tham gia vào các sự kiện khuyến mãi do Hosiana tổ chức

 

       · Đưa ra các nhận xét hoặc ý kiến hoặc thông báo cho Hosiana về bất cứ vấn đề gì

 

       · Đăng ký để nhận thông tin khuyến mãi hoặc tin tức từ Hosiana

 

- Để phục vụ cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, Sàn Giao Dịch Hosiana chỉ thu thập các thông tin cá nhân của Khách Truy Cập khi Khách Truy Cập đăng ký thành viên và với sự đồng ý của Khách Truy Cập. Khách Truy Cập có đăng ký với Hosiana được sử dụng một số dịch vụ và tính năng khác của Sàn Giao Dịch Hosiana

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

- Các thông tin về Khách Truy Cập chỉ được sử dụng nhằm mục đich nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện các tính năng của Sàn Giao Dịch Hosiana và đáp ứng nhu cầu giao dịch của Khách Truy Cập

 

- Trong mọi trường hợp, Sàn Giao Dịch Hosiana cam kết không tiết lộ các thông tin cá nhân của Khách Truy Cập cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do nào, ngoại trừ trường hợp quy định bởi pháp luật.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 

Dữ liệu cá nhân của Khách Truy Cập sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự do Khách Truy Cập đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Truy Cập sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Sàn Giao Dịch Hosiana.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

 

Các thông tin cá nhân của Khách Truy Cập được bảo mật tuyệt đối. Chỉ có Giám Đốc Sàn Giao Dịch với thẩm quyền mới được quyền tiếp cận các thông tin này.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 

CÔNG TY TNHH HOSIANA VIỆT NAM

 

Địa chỉ: Số 318 Nguyễn Xiển, Khu Phố Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

 

Điện thoại: 08 38 99 88 99

 

Email: [email protected]

 

6. Phương thức tiếp và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 

- Khách Truy Cập có thể trực tiếp tiếp cận, kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa các thông tin cá nhân của mình tại trang đăng ký của Khách Truy Cập.

 

- Khách Truy Cập thực hiện việc chỉnh sửa thông tin theo các bước sau:

 

Bước 1. Truy cập vào mục “Đăng Nhập” tại góc phải của trình duyệt menu

 

Hosiana

 

Bước 2. Nhập tên truy cập và mật khẩu để vào trang “Hồ sơ” để cập nhật, quản lý thông tin cá nhân. Khách Truy Cập tự chỉnh sửa các thông tin cá nhân. Các thông tin bắt buộc (tên, họ, email, số điện thoại) phải được cung cấp

 

Hosiana

 

Bước 3. Sau khi cập nhật và chỉnh sửa các thông tin cá nhân, Khách Truy Cập chọn “Lưu”. Các thông tin cá nhân sẽ được tự động cập nhật vào hệ thống của Sàn Giao Dịch Hosiana

 

Hosiana

 

Ngoài ra, Sàn Giao Dịch Hosiana sẽ kiểm tra, cập nhật và xóa các thông tin cá nhân của Khách Truy Cập trong trường hợp Khách Truy Cập gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc email đến Hosiana.

 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Truy Cập

 

- Trong mọi trường hợp, Sàn Giao Dịch Hosiana không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Truy Cập cho bất kỳ bên thứ ba nào, vì bất kỳ lý do nào, ngoại trừ trường hợp được quy định bởi pháp luật.

 

- Hosiana cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân cung cấp cho sàn giao dịch. Sàn Giao Dịch Hosiana cam kết ngăn chặn các hành động sau:

 

· Tấn công hoặc truy cập bất hợp pháp các thông tin cá nhân của Khách Truy Cập

 

· Sử dụng không hợp pháp các thông tin cá nhân của Khách Truy Cập

 

· Phá hủy không hợp pháp các thông tin cá nhân của Khách Truy Cập

 

Mọi hành vi vi phạm pháp luật gây ra thiệt hại cho uy tín, danh dự của Khách Truy Cập sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của Khách Truy cập

 

Khi Khách Truy Cập có khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích, Khách Truy Cập trực tiếp khiếu nại đến Hosiana về việc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích.

 

Ngay khi nhận được khiếu nại, Sàn Giao Dịch Hosiana sẽ trực tiếp giải quyết khiếu nại của Khách Truy Cập trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.
Bản quyền © 2017 - 2019 hosiana.vn