ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

(Áp dụng cho mọi người sử dụng không phân biệt Thành viên là chuyên viên bất động sản hoặc khách sử dụng)

Áp dụng cho website www.hosiana.vn

Cập nhật lần cuối: 5/4/2017

 

GIỚI THIỆU

Thỏa thuận sử dụng (“Thỏa thuận”) quy định các điều kiện sử dụng website www.hosiana.vn và các website khác chia sẻ chung tên miền và các tài nguyên trực tuyến (“Website”), giữa:

-        CÔNG TY TNHH HOSIANA VIỆT NAM, một công ty thành lập tại Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314218864 cấp lần đầu ngày 25/1/2017 bởi Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Hồ Chí Minh, trụ sở chính tại Số 318, Nguyễn Xiển, Khu phố Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “Công ty”. Công ty là đơn vị duy nhất sở hữu và Website; và

-        Bạn và/hoặc bất kỳ bên nào khác truy cập, viếng thăm hoặc sử dụng Website, không phân biệt đã đăng ký hay không đăng ký, là chuyên viên môi giới bất động sản hoặc Người sử dụng (“Người dùng” hoặc “Bạn”)

GIỚI THIỆU VỀ WWW.HOSIANA.VN

Hosiana.vn cung cấp cho người dùng một công cụ tìm kiếm trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Trang website www.hosiana.vn là nơi kết nối giữa chuyên viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp và người dùng đang tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam. Hosiana la bên trung gian giữa chuyên viên môi giới bất động sản và bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đang tìm kiếm các thông tin về bất động sản. Hosiana cung cấp các thông tin chi tiết về loại bất động sản, thị trường, xu hướng mua bán, giá, v.v… (“Dịch vụ”)

Hosiana.vn cũng cung cấp các thông tin về bất động sản bằng việc tận dụng lợi thế của Internet như một công cụ nhanh chóng, giàu tài nguyên, thuận tiện, có tính tương tác và sử dụng đơn giản. Người sử dụng của hosiana.vn luôn được cập nhật với thông tin mới nhất, chính xác về thị trường bất động sản trong nước cũng như thế giới.

Bằng việc truy nhập vào www.hosiana.vn, Người dùng đồng ý rằng (i) Người dùng trên mười tám (18) tuổi và có đủ năng lực sử dụng Website; và (ii) Người dùng đồng ý ràng buộc pháp lý với Thỏa thuận này một cách toàn bộ; và (iii) Website và Dịch vụ này chỉ phục vụ cho các mục đích sử dụng tại Việt Nam; người dùng chịu mỏi rủi ro khi hành động trong lựa chọn của mình nếu truy cập vào Website tại bất kỳ nơi nào ngoài lãnh thổ Việt Nam

SỬ DỤNG WEBSITE BỞI NGƯỜI DÙNG

Người dùng đồng ý rằng sẽ sử dụng Website trong phạm vi sử dụng sau và sẽ hành động một cách cẩn trọng để tuân thủ quy định này:

1.     Người dùng có thể truy cập và duyệt Website mà không cần đăng ký hoặc tạo tài khoản. Tuy nhiên, nếu Người dùng muốn sử dụng một số Dịch vụ khác cung cấp bởi Công ty, Người dùng cần phải đăng ký tài khoản với danh tính cá nhân hoặc trên cơ sở thay mặt tổ chức mà người đó đại diện, như được yêu cầu bởi Công ty

2.     Đối với Người dùng cá nhân, Người dùng có thể đăng ký với Website nếu Người dùng trên 18 (mười tám) tuổi và có đủ năng lực hành vi để tham gia giao kết giao dịch dân sự hợp pháp. Nếu Người dùng dưới 18 (mười tám) tuổi và muốn truy cập/sử dụng Website, Người dùng phải thực hiện với sự giám sát của người giám hộ hợp pháp.

3.     Tài khoản được đăng ký chỉ sử dụng cho một Người dùng và không thể chia sẻ với Người dùng khác hoặc tổ chức khác. Người dùng chịu trách nhiệm chính mình để bảo mật các thông tin đăng nhập và mật khẩu.

4.     Người dùng cam kết các thông tin cung cấp bởi Người dùng cho việc đăng ký như tên, địa chỉ, email, số điện thoại, quốc gia, hình ảnh là đúng, chính xác, đầy đủ, có liên quan và được cập nhật.

5.     Người dùng thông qua đây đồng ý chấp nhận mọi nghĩa vụ cho mọi hành động phát sinh từ tài khoản được tạo bởi chính mình trên Website.

6.     Trong trường hợp Người dùng cung cấp thông tin không chính xác, Công ty bảo lưu mọi quyền chấm dứt tài khoản của Người dùng. Công ty bảo lưu quyền được chấm dứt tài khoản hoặc tạm ngưng hoạt động của tài khoản vì mọi lý do hợp lý do Công ty quyết định.

7.     Người dùng là chuyên viên bất động sản được yêu cầu để cung cấp thông tin liên lạc vào thời điểm đăng ký. Các thông tin đăng ký này có thể được hiển thị trên Website và Người dùng đồng ý về việc sử dụng thông tin này. Thông tin liên lạc đã đăng ký chỉ được sử dụng để liên lạc đến Người dùng

8.     Người dùng có thể phải download một số phần mềm, thực hiện một số cập nhật để có thể sử dụng toàn bộ Website và dịch vụ và Người dùng phải chịu mọi trách nhiệm cũng như chi phí liên quan đến việc cập nhật các loại phần mềm, phần cứng hoặc phiên bản cập nhật cần thiết.

9.     Các quyền của Người dùng tại đây không cho phép Người dùng được bán, cho thuê, thuê, mời thuê, hoặc cấp quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ Website hoặc dịch vụ

10.   Người dùng có thể đảm bảo việc truy cập Website và sử dụng Website và các dịch vụ khác phải phù hợp với bất kỳ và mọi quy định pháp luật.

11.   Người dùng không truy cập và cố gắng truy cập vào tài khoản của các Người dùng khác

12.   Công ty có quyền xem lại, và kiểm soát các tài khoản và nội dung đăng tải, truyền tải hoặc đăng công khai bởi Người dùng và Người dùng qua đây đồng ý với các nội dung tương tự. Tuy nhiên, không ty không có bất kỳ nghĩa vụ quản lý nào đối với tài khoản hoặc nội dung của Người dùng

13.   Bất kỳ Người dùng nào có nghi ngờ về các tài khoản ảo hoặc phát hiện có lỗi kỹ thuật, bug hoặc lỗ hổng kỹ thuật trên Website phải liên hệ với Công ty và thông báo tương tự

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng có nghĩa vụ:

1.     Chịu trách nhiệm để đảm bảo toàn bộ hệ thống hoặc thiết bị của Người dùng tương thích hoặc đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật để truy cập Website

2.     Các hành động thích hợp sẽ được thực hiện đối với Người dùng trong trường hợp lạm dụng Website bao gồm nhưng không giới hạn đến việc tấn công, giới thiệu, phát tán virus, logic bomb hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại hoặc tổn hại đến Website hoặc bất kỳ sự truy cập nào đến Website và Dịch vụ

3.     Người dùng không được sử dụng/đính kèm/gửi kèm bất kỳ liên kết nào trên Website theo bất kỳ phương thức nào có thể gây hại hoặc thiệt hại cho uy tín của Công ty

4.     Người dùng không được cung cấp, truyền tải, đăng tải, trưng bày, công bố, phát tán bất kỳ thông tin nào trên Website có nội dung có hoặc có thể bị xem là mang tính phân biệt, vi phạm pháp luật, phản động, không phù hợp, khiêu dâm, gây tổn hại, lừa đảo, sai sự thật hoặc vi phạm đạo đức

5.     Người dùng không được cung cấp, truyền tải, đăng tải, trưng bày, công bố, phát tán bất kỳ thông tin nào trên Website có nội dung có nội dung vi phạm bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba nào

6.     Vì mục đích sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Website, Người dùng phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Thỏa thuận sử dụng

7.     Người dùng không được phép sao chép, chỉnh sửa hoặc duplicate một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch vụ

8.     Người dùng không được hạn chế việc truy cập Website hoặc Dịch vụ của bất kỳ người nảo khác

9.     Người dùng không được mirror một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch vụ

10.   Người dùng không được gửi bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoặc quảng bá cho bất kỳ nội dung hoặc trò chơi nào bằng Website

11.   Người dùng không được phép xâm hại uy tín của bất kỳ người nảo trên Website

12.   Người dùng không được quảng cáo hoặc quảng bá cho bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào trên Website

13.   Người dùng không được thu thập và/hoặc lưu trữ các thông tin liên quan đến bất kỳ người nào trên Website

14.   Người dùng không được phát tán các liên lạc không mong muốn bao gồm nhưng không giới hạn đến các tin rác trên Website

15.   Người dùng không được lạm dụng Website hoặc Dịch vụ bằng bất kỳ cách nào, bao gồm cả những chức năng và tính năng của nó

NỘI DUNG TẠO BỞI NGƯỜI DÙNG

Ngườu dùng có thể khởi tạo nội dung trên Website. Các nội dung này bao gồm nhưng không giới hạn đến: bình luận cho bất kỳ quảng cáo nào được tạo nên, thảo luận với Người dùng khác, yêu cầu đến Công ty, v.v… Các nội dung này phản ánh quan điểm duy nhất của Người dùng và trong mọi trường hợp không được ủng hộ bởi Công ty hoặc phản ánh quan điểm của Công ty.

Người dùng là bên duy nhất chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ liên quan đến tính trung thực và các hệ quả của việc sử dụng các nội dung này đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Trong mọi trường hợp, Công ty không có nghĩa vụ hoặc không chịu trách nhiệm cho các nội dung khởi tạo bởi Người dùng.

Công ty bảo lưu mọi quyền để sử dụng, sao chép, phát hành hoặc công bố bất kỳ nội dung nào khởi tạo bởi Người dùng. Trong mọi trường hợp, các nội dung này không được xem là những thông tin mật và không phải là bình luận do môt người sở hữu. Người dùng đồng ý rằng các nội dùng khởi tạo không được vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào được áp dụng và không vi phạm các quy tắc đạo đức hoặc trật tự công cộng. Công ty bảo lưu các quyền để xóa bỏ hoặc loại bỏ các nội dung liên quan trong trường hợp Công ty phát hiện các nội dung này vi phạm chính sách của Công ty và các quy định pháp luật. Trang web không chấp nhận bất kỳ bình luận nào liên quan đến chính trị, giới tính, hoặc bất kỳ bình luận mang tính phân biệt nào trên mọi phương diện.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

HOSIANA là một nhãn hiệu đã được đăng ký bởi CÔNG TY TNHH HOSIANA VIỆT NAM. Mọi quyền đều được bảo lưu và bảo hộ. Trang Website là tài sản của Công ty và được bảo hộ trong mọi khía cạnh của pháp luật.

Mọi quyền Sở hữu trí tuệ của Website bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền copyright, sở hữu nhãn hiệu và/hoặc thiết kế thuộc về toàn bộ và do duy nhất Công ty sở hữu hoặc được cấp phép hợp pháp, ngay cả khi trong trường hợp đã được nộp đơn xin bảo hộ cho quyền Sở hữu trí tuệ đó

Các quyền Sở hữu trí tuệ mới được phát hiện, phát triển hoặc cải tiến bởi Người dùng bằng việc sử dụng hoặc tạo nên bất kỳ nội dung nào thuộc sở hữu của Công ty; và sẽ là tài sản duy nhất của Công ty

         2. Phản hồi

Công ty luôn hoan nghênh các đề nghị, câu hỏi và bình luận về các bất động sản cũng như về Website. Người dùng có thể post các câu hỏi hoặc yêu cầu các thông tin từ các Thành viên.

Công ty bảo lưu mọi quyền để xem lại các nội dung tạo bởi Người dùng. Công ty sau đó bảo lưu mọi quyền để trưng bày hoặc không trưng bày các nội dung này vì hoặc không vì bất kỳ lý do gì.

          3. Thông báo & Liên hệ

Người dùng đồng ý với Công ty rằng Người dùng có thể được liên hệ bởi các Thành viên khác bằng liên hệ đã được Người dùng cung cấp khi đăng ký Website

Người dùng qua đây đồng ý việc nhận các thông tin một cách thường xuyên bằng email hoặc SMS từ Công ty.

          4. Bồi thường

Người dùng phải bồi thường và không gây thiệt hại cho Công ty từ bất kỳ các tổn hại, thiệt hại, hành động, trách nhiệm, yêu cầu khởi kiện, kiện hoặc thiệt hại chi phí (bao gồm phí luật sư) liên quan đến hành động hoặc không hành động của Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn đến việc cố ý bỏ qua, vi phạm hợp đồng và hoặc vi phạm sự tin cẩn.

         5. Cam kết và Bảo đảm

Công ty qua đây cam kết và bảo đảm rằng, trong mọi trường hợp:

-        Website hoặc Dịch vụ cung cấp bởi Công ty không có bất kỳ lỗi, bugs, lỗ hổng, omission hoặc lỗi kỹ thuật

-        Website hoặc Dịch vụ cung cấp bởi Công ty là liên tục hoặc không bị ngắt quãng.

-        Mọi thông tin, nội dung tại đây hoặc có ở bất kỳ nơi nào trên Website là đúng, hoàn chỉnh và chính xác

Người dùng qua đây cam kết và bảo đảm rằng mọi thông tin cung cấp bởi Người dùng là đúng, chính xác và cập nhật

          6. Nghĩa vụ

Công ty không phải là một bên môi giới bất động sản hoặc nhà phát triển dự án bất động sản và chỉ cung cấp cho Người dùng và Thành viên một môi trường để một bên có thể tương tác và liên hệ với bên còn lại để bán, mua, cho thuê hoặc thuê bất động sản.

Công ty không phải là một bên trong bất kỳ giao dịch nào hoặc giao dịch dự kiến nào giữa Người dùng và Thành viên. Các thông tin liên quan đến những loại bất động sản phong phú có trên Website được cung cấp bởi một bên thứ ba. Công ty không đảm bảo và cam kết về tính đích danh hoặc tin cậy được của các thông tin này

Nếu Người dùng sử dụng hoặc dựa vào các thông tin này, Người dùng thực hiện việc này theo sự lựa chọn và rủi ro của chính mình. Công ty không có trách nhiệm liên quan cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho Người dùng bằng việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin này

Công ty không có trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào bao gồm nhưng không giới hạn đến mất cơ sở dữ liệu, gây ra cho Người dùng vì bất kỳ phần mềm hoặc việc mất kết nối internet hoặc trong bất kỳ trường hợp nào vượt quá sự kiểm soát của Công ty

Công ty không có trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào cho Người dùng bằng việc truy cập hoặc sử dụng Website.

Công ty không có trách nhiệm trong mọi trường hợp vượt quá tầm kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn đến các trường hợp bất khả kháng, phá hoại, và các sự kiện khác mà không thể lường trước một cách hợp lý được

Công ty sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp Website và Dịch vụ. Tuy nhiên Website và Dịch vụ có thể bị hạn chế truy cập vì các lý do bảo trì định kỳ hoặc không định kỳ.

          7. Sửa đổi

Công ty bảo lưu mọi quyền chỉnh sửa hoặc điều chỉnh hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào trên cơ sở thường xuyên và theo sự quyết định của riêng mình. Công ty có thể thông báo cho Người dùng trước về việc điều chỉnh hoặc thay đổi Thỏa thuận. Người dùng có thể được yêu cầu cập nhật thường xuyên và mọi khiếu nại liên quan đến việc không biết hoặc không nhận biết được bản cập nhật đều không được giải quyết.

Công ty có thể, tùy thuộc vào từng thời điểm thay đổi một phần hoặc toàn bộ Website và Dịch vụ bằng việc cung cấp hoặc gỡ bỏ một số tính năng, mà không cần báo trước với Người dùng

          8. Thỏa thuận toàn bộ

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ và thay thế một phần bất kỳ và toàn bộ các thỏa thuận trước đó và/hoặc sự ghi nhớ của Công ty và Người dùng

Trong trường hợp Thỏa thuận này được dịch ra bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ của Thỏa thuận, thay thế và có giá trị áp dụng ưu tiên hơn các ngôn ngữ khác.

           9. Không cạnh tranh và không lôi kéo

Người dùng không được phép, trong bất kỳ tình huống nào, sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nguồn lực nào của Website và của Công ty để phục vụ cho bất kỳ việc kinh doanh nào, trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh với Công ty

Người dùng không được vượt qua hoặc cố gắng vượt qua bất kỳ biện pháp bảo mật hặc phương tiện nào dùng để bảo vệ và đảm bảo việc hoạt động của Website.

Người dùng không được phép để định hướng bất kỳ người dùng nào, Thành viên ra khỏi Website

         10. Chấm dứt

Công ty bảo lưu mọi quyền để chấm dứt hoặc cấm Người dùng sử dụng Website một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn. Công ty cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm dừng tài khoản của bất kỳ Người dùng nào vì bất kỳ hoặc không vì bất kỳ lý do nào

Người dùng có thể ngừng sử dụng Website và Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp Người dùng mong muốn chấm dứt tài khoản tương ứng của mình trên Website, họ có thể sử dụng quyền này bằng cách liên hệ trực tiếp với Công ty. Ngay khi nhận được yêu cầu chấm dứt tài khoản của Người dùng, Công ty sẽ bắt đầu quy trình đóng cửa tài khoản.

Công ty được phép tiếp tục sử dụng và lưu trữ các thông tin của Người dùng cho một giai đoạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu

Mọi quyền cấp cho Người dùng theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt hiệu lực ngay lập tức vào ngày chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc tài khoản của Người dùng

Ngay khi tài khoản của Người dùng chấm dứt, Người dùng không được quyền truy cập hoặc cố gắng truy cập vào Website hoặc Dịch vụ bằng bất kỳ cách nào

Mọi nghĩa vụ của Người dùng phát sinh theo Thỏa thuận này bao gồm nhưng không giới hạn đến Nghĩa vụ bảo mật, Quyền sở hữu trí tuệ, Chấm dứt và Không cạnh tranh và Không lôi kéo vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc tài khoản của Người dùng

Mọi quyền cấp cho bất kỳ nhận xét hoặc phản hồi nào của Người dùng sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc tài khoản của Người dùng

         11. Thông tin mật

Thông tin mậtlà những bí mật thương mại và các thông tin khác, ở bất kỳ hình thức nào, được cho là bảo mật hoặc có yếu tố nhạy cảm với việc kinh doanh mà không được phổ biến cho công chúng.

Người dùng không được sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin mật cho lợi ích riêng của mình hoặc vì lợi ích của một bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của Công ty. Người dùng đồng ý rằng người dùng có thể buộc phải đền bù cho Công ty mọi thiệt hại nếu người dùng tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào gây thiệt hại hoặc tổn hại cho Công ty.

Công ty không có nghĩa vụ bảo mật với bất kỳ thông tin nào được trưng bày, phát hành hoặc truyền tải trên các vị trí công khai trên Website.

          12. Chính sách bảo mật

Công ty tôn trọng và tuân thủ mọi yêu cầu pháp luật liên quan đến chính sách bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư. Thỏa thuận này phải được đọc cùng với Chính sách bảo mật và Quy chế hoạt động của Website. Bằng việc truy cập và sử dụng thông tin đăng tại Website, Người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các Thỏa thuận sử dụng, Quy chế hoạt động và Chính sách riêng tư.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Công ty, bằng mọi nỗ lực của mình, sẽ hành động để xác minh và bảo đảm mọi thông tin về giao dịch bất động sản đăng tải trên Website là đúng và chính xác vào thời điểm nó được đăng tải. Tuy nhiên, Công ty không có có nghĩa vụ ngầm hiểu là đang cung cấp các thông tin đó và trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm cho tính trung thực và/hoặc chính xác của bất kỳ thông tin nào.

Mọi thông tin trên Website đều được đăng tải bởi Thành viên, và do Thành viên quyết định và thuộc trách nhiệm của Thành viên; và các thông tin này chỉ được cung cấp cho Người dùng tại Việt Nam cho các giao dịch bất động sản tại Việt Nam

LIÊN HỆ

Mọi liên hệ đến Công ty, vui lòng liên hệ qua email [email protected]

LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và sẽ có hiệu lực trên bất kỳ quy định pháp luật nào. Mọi tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thầm quyền tại Việt Nam.